ÜYELİK HAKKINDA


 

ZİRAAT BANKASI, HALK BANKASI VE İŞTİRAK ÇALIŞANLARIMIZIN ÖRGÜTSEL BİRLİKTELİĞİNİ TEMSİL EDECEK OLAN SENDİKAMIZA BÜTÜN MESAİ ARKADAŞLARIMIZIN ÜYE OLMASI, DİRENCİMİZİN VE GÜCÜMÜZÜN ARTMASI DEMEKTİR.

9 Temmuz 2013 tarih ve 28702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sendika Üyeliğinin Kazanılması Ve Sona Ermesi İle Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereği, (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130709-7.htm) sendika üyelik başvurusu, 7 Kasım 2013 tarihinden itibaren işçi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaya başlanacak.

Bu tarihe kadar ise, halen yürürlükte olan ve 7 Kasım’da sona erecek sistem geçerliliğini koruyacaktır. 7 Kasım tarihine kadar sendika üyesi olmak isteyen çalışan, noter marifeti ile beyanda bulunacak ve bu yazılı beyanı için de noter masrafı ödeyecektir. 7 Kasım 2013 tarihinden itibaren ise, PTT’den temin edilecek e-devlet şifresi ile sendika üyeliğinde çalışanlar ve sendikalar için ciddi bir mali yük oluşturan uygulama sona ermiş olacaktır.

UYGULAMA 7 KASIM 2013 TARİHİNDE BAŞLAYACAK

Sendika üyelik başvurusu, işçi tarafından 7 Kasım 2013'ten itibaren e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. Üyelik bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşacak. Üyelik, yetkili organın e-Devlet kapısı üzerinden 30 gün içerisinde başvuruyu kabulü ile kazanılacak. Üyeliğin başlangıç tarihi, yetkili organ tarafından üyelik başvurusunun e-Devlet Kapısı üzerinden kabul edildiği tarih olacak. Üyelik başvurusu, yetkili organ tarafından 30 günlük süre içerisinde reddedilmediği takdirde 30. günün sonunda üyelik talebi kabul edilmiş sayılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ŞİFRESİYLE İNTERNETTEN

Sendika tüzüğünde belirlenen ve sendika üyeliğine kabul ve ret işlemlerinde yetkili olan organ, üyelik başvurusunu e-Devlet Kapısı üzerinden reddedebilecek. Ret kararı yetkili organ tarafından gerekçesi ile birlikte e-Devlet Kapısı'na kaydedilecek ve işçiye yazılı olarak tebliğ edilecek.