ÜYELİK HAKKINDA VE DAYANIŞMA AİDATI İLE YARARLANMA


Üyelik İle Yararlanmak İsteyenler:

 

ZİRAAT BANKASI, HALK BANKASI VE İŞTİRAK ÇALIŞANLARIMIZIN ÖRGÜTSEL BİRLİKTELİĞİNİ TEMSİL EDECEK OLAN SENDİKAMIZA BÜTÜN MESAİ ARKADAŞLARIMIZIN ÜYE OLMASI, DİRENCİMİZİN VE GÜCÜMÜZÜN ARTMASI DEMEKTİR.

9 Temmuz 2013 tarih ve 28702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sendika Üyeliğinin Kazanılması Ve Sona Ermesi İle Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereği, (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130709-7.htm) sendika üyelik başvurusu, 7 Kasım 2013 tarihinden itibaren işçi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaya başlanacak.

Bu tarihe kadar ise, halen yürürlükte olan ve 7 Kasım’da sona erecek sistem geçerliliğini koruyacaktır. 7 Kasım tarihine kadar sendika üyesi olmak isteyen çalışan, noter marifeti ile beyanda bulunacak ve bu yazılı beyanı için de noter masrafı ödeyecektir. 7 Kasım 2013 tarihinden itibaren ise, PTT’den temin edilecek e-devlet şifresi ile sendika üyeliğinde çalışanlar ve sendikalar için ciddi bir mali yük oluşturan uygulama sona ermiş olacaktır.

UYGULAMA 7 KASIM 2013 TARİHİNDE BAŞLAYACAK

Sendika üyelik başvurusu, işçi tarafından 7 Kasım 2013'ten itibaren e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. Üyelik bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşacak. Üyelik, yetkili organın e-Devlet kapısı üzerinden 30 gün içerisinde başvuruyu kabulü ile kazanılacak. Üyeliğin başlangıç tarihi, yetkili organ tarafından üyelik başvurusunun e-Devlet Kapısı üzerinden kabul edildiği tarih olacak. Üyelik başvurusu, yetkili organ tarafından 30 günlük süre içerisinde reddedilmediği takdirde 30. günün sonunda üyelik talebi kabul edilmiş sayılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ŞİFRESİYLE İNTERNETTEN

Sendika tüzüğünde belirlenen ve sendika üyeliğine kabul ve ret işlemlerinde yetkili olan organ, üyelik başvurusunu e-Devlet Kapısı üzerinden reddedebilecek. Ret kararı yetkili organ tarafından gerekçesi ile birlikte e-Devlet Kapısı'na kaydedilecek ve işçiye yazılı olarak tebliğ edilecek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Dayanışma Aidatı Ödeyrek Yararlanmak İsteyenler:

 

      Sendikamızın yetkili olduğu işyerlerinde çalışmasına rağmen, Sendikamıza üye olmadan Dayanışma Aidatı ile yararlanmak isteyen çalışanlar;

     Dilekçe örneğinin çıktısını alıp, düzgün bir şekilde doldurarak aşağıda yer alan e-posta adreslerinden herhangi birine gönderilmesi, ardından kargo veya posta marifeti ile Sendikamıza gönderilmesi gerekmektedir.

   Islak imzalı olan dilekçe örnekleriniz, Sendikamıza ulaştığı tarih baz alınarak, Toplu İş Sözleşmesinde yer alan ilgili madde gereğince de İşverene gerekli bildirimler Sendikamız tarafından yapılacaktır. İşverene bildirimler aylık bazda yapılacağından, yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesinden yararlandırılmaları da müteakip ay başı itibariyle olacaktır. 

 

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

[email protected]

[email protected]

sukrusarı[email protected]

[email protected]