Sendikamız Yönetim Kurulu Kararı ile Üniversite ve Lise sınavlarında başarı gösteren üyelerimizin çocuklarına yönetim kararı ile yardım yapılacaktır.

Alınan Kararlar şöyledir; 

- Üyelerimizin, üniversite ve lise yerleştirme sınavlarına giren ve ilk 2.500'e girerek derece yapan çocuklarına bir defaya mahsus ve karar tarihi sonrası geçerli olmak üzere;

- Üniversite sınavlarında başarı gösteren her bir üye çocuğuna 3.000-TL

- Lise sınavlarında başarılı olan her bir üyemizin çocuğuna ise 2.000-TL yardım yapılmasına,

Yönetim Kurulumuz tarafından alınan Kararlar, 1 Ocak 2022 itibariyle uygulanmaya başlayacaktır.

Saygıyla duyururuz.