GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTI AÇIKLAMASI

GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTI AÇIKLAMASI

  • 01 Temmuz 2024, 15:06
  • 9629 görüntülenme
  • 4 dk tahmini okuma süresi

Değerli üyelerimiz,

30 Haziran Pazar günü, İstanbul’da sendikamız yönetim kurulu üyelerimiz ve sendikamız şube bölge başkanlarımızın katılımıyla Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik.

Siz değerli üyelerimizin karşılaştığı problem ve çözüm önerileri üzerinde yaptığımız çalışmaları değerlendirdik.  Üç bankamız çalışanlarının; artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında, özellikle ülke genelinde artan kira, eğitim, gıda, ulaşım ücretlerinin getirdiği dayanılmaz yükün farkındayız.

1 Temmuz itibariyle, görev yeri ödemeleri dahil hem de ikramiye ödemesiyle birlikte alt unvan grubunda yer alan arkadaşlarımızın, gelir vergisi diliminin de etkisiyle, 35 bin ila 42 bin lira maaş almakta olduklarını üzülerek görüyoruz. Bu rakamı ikiye böldüğümüzde, Ağustos ve Eylül aylarında hesaplarına yatacak ücretin ya da tek maaşın neredeyse asgari ücret kadar olması kaçınılmaz olacaktır. Bankalarımızda görev yapan müdür yardımcısı statüsündeki yetkili yönetmen arkadaşlarımızın hesabına yatan maaşın en alt ünvandaki devlet memuru seviyesinde kaldığını ve şube yöneticilerimizin hesaplarına yatan paranın da en alt ünvandaki devlet memuru maaşının çok az üzerinde kaldığını üzülerek görüyoruz.

Biz sendika olarak, 2023 Eylül ayından itibaren bankalarımızın Sayın Genel Müdürleri ile görüşmeler yaparak, bankacılık sektöründe diğer sendikaların imzalamış olduğu sözleşmeler dikkate alınarak yılda iki dönem ücret artış sistemine geçilmesi talebimizi dile getirdik. 2023 Kasım ayında gerçekleşmeyen bu talebimizi, yılsonunda imzaladığımız TİS sürecinde de ısrarla yineledik. Ancak takdir edersiniz ki, masada isteyen taraf olmak ve ısrar etmekle sonuçta karar veren taraf olmak aynı şey değildir.

Aynı sistem içerisinde yer alan ve aynı bakanlık ve fon bünyesinde bulunan ve talebimize mesnet olarak sunduğumuz bankanın da yılda iki dönem ücret artış sisteminden çıkacağı ve Kasım-Mayıs dönemi ücret artışından yılda bir ücret artışına geçeceği, çeşitli kaynaklardan ifade edilerek talebimiz karşılıksız bırakıldı. Enflasyonist ortamda personelin avantajına ve hayat pahalılığına karşı korunmasına imkan tanıyan bu uygulama; iddiaların aksine, örnek gösterdiğimiz kamu bankası tarafından Kasım 2023 ve Mayıs 2024’te de uygulandı ve orada görev yapan arkadaşlarımız Mayıs’ta %28,3 ücret artışlarını aldılar. Kasım 2024 de OECD enflasyon beklentileri çerçevesinde yaklaşık %25 daha ücret artışı alacaklar. Sendikamızın yetkili olduğu 3 kamu bankası çalışanı ise ancak yılsonu enflasyonu artı enflasyonun %10’u kadar ücret artışı alacak ve enflasyon rakamları toplamda aynı olsa bile arada bizim aleyhimize fark ortaya çıkacaktır.

Bu hususları dikkate alarak, Mayıs ayı sonunda yetkili olduğumuz bankalarımızın Sayın Genel Müdürlerine ve Sayın Yönetim Kurulu Başkanlarına resmi olarak talebimizi ilettik. Bankalar Birliği Başkanı, Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi ve Ziraat Bankası Genel Müdürümüz Sayın Alpaslan Çakar’dan randevu talep ettik ve bu günlerde sözlü olarak da durumu arz edip dosyamızı sunacağız.

Bütün gayretimiz, yaşadığımız bu zorlu süreçte sendika olarak çözüm ortağı olup bir nebze de olsa ekonomik olarak rahatlamanıza katkı sunmaya yöneliktir.

Biz, bize verdiğiniz görevin ve sendikacılığın bize yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yerleşik bürokratik kurallar ve nezaket çerçevesinde sorumlu sendikacılık yaparak, yaptığımız her görüşmeyi ve aldığımız her cevabı paylaşmıyor olmamız, bazı kesimlerce sendikamız aleyhine kullanılıyor olsa da biz sorumluluğumuzun farkında olarak ve ciddiyetle çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

Süreç içerisinde siz değerli üyelerimizle paylaşımlarımız devam edecektir.

Saygılarımızla