ÜYELERİMİZE ÖZEL AÇIKLAMA

ÜYELERİMİZE ÖZEL AÇIKLAMA

  • 27 Ekim 2023, 11:36
  • 41631 görüntülenme
  • 7 dk tahmini okuma süresi

Değerli arkadaşlarım,

Şu anda yürürlükte olan, 2012 yılında yasalaşmış, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunumuz var. Bu Kanun; sendikaların kuruluş süreçlerinden başlayarak, örgütlenme, sendika üyelik sistemini, delegelik, aidat, imzalanan TİS’ten faydalanma, sendikaların yasal organlarının seçilmesi süreçleri, sendikaların yapabilecekleri ve yapamayacakları işleri ve Toplu iş sözleşmesi süreçlerini yasal zemine oturtmuştur.

Bütün sendikalar gibi, biz de bu kanunlara tabi olarak sendikacılık yapan ve yaptığı işin de aldığı sorumluluğun da bilincinde olan bir sendikayız. Ülkemiz ekonomisindeki gelişmeleri de, dünya ekonomisindeki gelişmeleri de üyelerimizin ekonomik şartlarını yakından takip ediyoruz. Son dönemlerde enflasyondaki artışın ve fiyatlar genel seviyesindeki yükselmenin getirdiği olumsuzlukların farkındayız. Üyelerinin mali ve sosyal haklarını korumak ve hatta var olana ilaveler yapmaya çalışmak bizim en doğal işimiz. 20 arkadaşımızla 3289 şube ve birimi tek tek ziyaret etmek için yollardayız. Bu ziyaretlerimizi gerçekleştirirken sadece selamlaşalım diye yola çıkmadık. Üyemiz olsun veya olmasın, yetkili olduğumuz bankalarda çalışan arkadaşlarımızın çalışma şartlarını yerinde görelim, yüz yüze görüşme imkanı yakalayalım, ilk ağızdan varsa problemler ve çözüm önerilerini alalım ve arkadaşlarımıza biz sizin aranızdan çıkmış ve sizler için çaba sarf eden temsilcileriniziz mesajını vermektir muradımız.

Bu çerçevede bu yıl sonu sona erecek yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmemizi yenilemek için, Çalışma Bakanlığı’na yetki müracaatımızı yaptık ve bu hafta başında hukuki süreç tamamlanarak Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkimiz sendikamıza ulaştı. Resmi süreç gereği, yetkili olduğumuz bankalarımıza sendika olarak ilk toplantı çağrımızı yapıp TİS taslak metnimizi göndereceğiz. İlk toplantı ve sonrasındaki süreçte madde madde toplu iş sözleşmesi taslağımızı karşılıklı değerlendirip, her toplantı sonunda mutabakat zaptı imzalayarak, yıl sonuna kadar toplu iş sözleşmemizi imza aşamasına getirmeye gayret edeceğiz.

Bugüne kadar sizlerle yaptığımız her paylaşımda arz belirttiğimiz gibi, hiçbir sözleşme döneminde ya da sonrasında “ne istediniz, neleri talep ettiniz, bizimle de paylaşın” diye soranlara verdiğimiz cevabı buradan tekrar etmek durumundayım. Yaptığımız iş ve yürüttüğümüz süreç, hukuki olduğu için kanunlara uygun olmak durumda ve ciddi bir iş olduğu için de dedikodulara sebebiyet vermeksizin, işçi işveren barışına halel getirmeden ve günün şartlarına uygun bir anlaşmayla sonuca ulaşmak için çaba sarf ederiz.

Kanunun öngördüğü süreç gereği, her TİS döneminde sendika olarak TİS taslak metnimizi hem yetkili olduğumuz kuruma hem de Çalışma Bakanlığı’nın ilgili birimine sunmak zorundayız. İmzaladığımız her toplantı tutanağı ve sonucunda imzalanan toplu iş sözleşmesi de aynı şekilde Çalışma Bakanlığı’na sunulmaktadır. TİS taslak metni bir sır değildir. Israrla içinde ne var diye soran arkadaşlarımıza tek cümleyle şunu söyleyebilirim: sizlerden gelen, geneli ilgilendiren, günün şartları gereği ekonomik ve sosyal olarak ne istenmesi gerekiyorsa, hepsi var. Asgari ücrete yapılan artış oranı da, devlet memurlarının maaşlarına yapılan artış oranı ve seyyanen zam da, sektör uygulamaları da elbette taleplerimizin şekillenmesinde dikkate aldığımız hususlardır.

Bu yıl diğer TİS dönemlerinden farklı olarak, sektör uygulamaları dikkate alınarak, Kasım ve Mayıs veya Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki dönem ücret artışı uygulamasına geçilmesi mümkün olur mu diye talepte bulunduk. Bu talebimize hayır cevabı da almadık. Görüşmeler yaptık, değerlendirmeler yapılıyor. Hukuki zemin var mı, kanun buna müsaade ediyor mu, varsa bir problem nasıl aşılabilir diye ilgili taraflarca incelemeler devam etmektedir.

Eğer bu süreç sonunda olumlu bir sonuç alınabilirse elbette bütün arkadaşlarımız için güzel bir sonuç olacaktır. Normal TİS sürecimiz dışında dile getirdiğimiz ve değerlendirilmekte olan bu talebimiz için şu vakte kadar olacak diye bir iddiamız da olamaz. Normal TİS sürecinden önce olmazsa, normal süreçte yeni dönem için imzalayacağımız TİS maddeleri ile de bu talebimiz gerçekleştirilebilir. Umut ediyorum ki, kısa sürede bu konuda bir netice elimize ulaşacaktır. Ay başında olmazsa, ay ortasında, olmazsa da ayın her hangi bir gününde olabilir.

Bizim gündeme getirdiğimiz teklifimize bir şekilde ulaşıp, elde ettiği doğru ya da yanlış bilgilerle paylaşım yapmakta olan arkadaşlarımızın neyi amaçladıklarını da anlayabilmiş değiliz. Bu paylaşımları alıp sendikamızın her kademedeki yönetici ve temsilcisine “doğru mu bunlar?” diye soran arkadaşlarımıza da söyleyeceğimiz şey şudur: biz sendikayız, işimizi yapmaya devam ederiz ve dedikoduları doğrulama ya da yalanlama merkezi görevi yapmayız.

Taleplerimizi hem TİS süreçlerinde hem de TİS sonrasında enine boyuna değerlendirecek olan yetkili olduğumuz kurumların Sayın Genel Müdürleri ve çalışma arkadaşlarıdır. İmzalamadığımız hiçbir şeyi de paylaşma lüksümüz yok. Lütfen süreci takip ediniz, paylaşıma hazır hale gelmiş olan her şeyi paylaşacağımızdan, ortaya çıkacak sonucun uzun ve yorucu bir süreç sonunda her iki tarafı da memnun edecek şekilde ve titizlikle sonuçlandırıldığından emin olunuz. Biz sendika olarak görüşmeler yaparken, kurumlarımızın yöneticileri de çalışan memnuniyeti ilkesine uygun işler yapmak için gayret sarf etmektedirler.

Neticede, siz değerli arkadaşlarımızı, sizleri temsil eden bizleri ve çalışanlarının memnuniyeti ile karşılaşmaktan memnun olacağından emin olduğumuz kurumlarımızın değerli yöneticilerini “Elhamdülillah güzel oldu” dedirtecek bir sonuç elde edilmiş olacağına dair umudumuz yüksektir.

Saygılarımla

Ahmet EROĞLU / GENEL BAŞKAN